Váš odpad

je naše nejdůležitější surovina.

Zpráva skupiny Model o udržitelnosti

Jednání společností je v současnosti do velké míry hodnoceno podle toho, nakolik je udržitelné. Samotná myšlenka „udržitelnosti“ vznikla již v roce 1713, kdy byla podnícena rozsáhlým nedostatkem dřeva. Když pak v roce 1882 vznikla společnost Model, byl již řízený přístup k pěstování a těžbě dřeva normou a devastace našich lesů v důsledku nekontrolované těžby dřeva minulostí.

Udržitelnost je tedy součástí historie skupiny Model. A stejně tak je i součástí naší přítomnosti a samotné podstaty naší společnosti. Nechápeme ji jako něco, co je primárně záležitostí budoucnosti, ačkoli i my si v souvislosti s ní stanovujeme cíle. Pro nás být udržitelný znamená být nepřetržitě ve střehu, čerpat aktuální informace, neustále se zlepšovat, ať se již jedná o zlepšení velká či drobná, a to vše, aniž by nás k tomu kdokoli musel nutit. Takovýto přístup je pro nás zcela přirozený. Využívání skrytých potenciálů nám činí upřímnou radost a udržitelným způsobem tak obohacujeme naši každodenní činnost.


Ve zkratce

89%
tolik činí podíl recyklovaných vláken v našich produktech v roce 2020.
8763
o tolik méně tun CO₂ jsme od roku 2017 vypustili do ovzduší.
940 175 €
tolik jsme v roce 2020 investovali do školení a profesního rozvoje.
4 x
o tolik více sebehodnotících auditů dodavatelé v roce 2020 provedli než v roce 2017.

Strategie a vize

Věříme, že ekonomika a ochrana životního prostředí jsou spolu úzce propojeny. Seznamte se s naší strategií a vizí pro naše udržitelné působení.
Seznamte se s naší strategií a vizí