Naše výrobky mají dopad na životní prostředí.

Proto dbáme na to, aby mu neškodily.

Výrobky je podle nás možné používat bez obav o životní prostředí tehdy, pokud na jejich výrobu bylo použito jen absolutní minimum potřebných materiálů. Obaly pak lze podle nás bez obav používat, pokud jsou stabilní a chrání svůj obsah. Pro nás tato ochrana spočívá v používání materiálů vhodných pro kontakt s potravinami, z nichž nemohou do potravin migrovat žádné látky, a v dodržování hygienických opatření, která přinejmenším splňují mezinárodní normy. Stručně řečeno, naše produkty můžete s klidem používat jen tehdy, pokud dokážeme eliminovat veškeré pochyby o nezávadnosti a pokud vám jejich používání místo obav přináší radost. Naším cílem je zkrátka učinit vás šťastnými – a o tom pochybovat nemusíte!

Naše ambice

Staré a použité přetváříme ve zbrusu nové

Obaly tvoří nenahraditelnou součást hodnotových řetězců, a to jak lokálních, tak i globálních. Právě obalům vděčíme za to, že naše potraviny dnes zůstávají déle čerstvé a lze je skladovat delší dobu. Obaly nám umožňují potraviny rozdělovat na konkrétní množství a přesně je měřit. Navíc nám umožňují zabalené zboží stohovat, usnadňují manipulaci, lze díky nim mnohem efektivněji využívat dostupný prostor při přepravě a v neposlední řadě zjednodušují automatizaci balicích procesů. A jejich nejdůležitější přínos? Obaly zajišťují, že se zabalené zboží dostane do svého cíle v jednom kuse.

Obaly rovněž slouží jako platforma pro prezentaci značek a svým designem a stylem výrazně ovlivňují, zda se nakupující rozhodne daný výrobek zakoupit. Obaly jsou důležité, o tom není pochyb. Avšak mají také dopad na životní prostředí. Proto se nezabýváme pouze přínosy a nevýhodami obalů, ale soustředíme se také na vývoj a zejména pak kvalitu našich výrobků.

Přečtěte si více

„Do roku 2030 bude ve všech našich závodech implementován uznávaný systém pro řízení bezpečnosti produktů.“

Naše aktivity

Jsme na sebe přísní

Kontinuálně monitorujeme kvalitu všech svých výrobních procesů. Veškeré klíčové informace týkající se výrobního řetězce jsou zdokumentovány v prohlášení o našich zásadách, které pokrývá celou řadu oblastí od skladovacích podmínek přes sledovatelnost po certifikáty a příměsi.

V rámci těchto snah pracujeme s certifikovanými procesy kontroly jakosti a systémy řízení. Ve svých laboratořích a k výrobě příměsí pro potravinové obaly využíváme nejmodernější technologie. Zákazníci v našich výrobních závodech pravidelně provádí audity a jejich podněty jsou pro nás neocenitelným zdrojem nápadů na další optimalizace a inovace.

 

 

Přečtěte si více

Testování je nám vlastní

Všechny naše závody splňují normu řízení jakosti ISO 9001. Výrobní závody, ve kterých produkujeme obaly na potraviny, jsou certifikovány podle normy BRC Global Standard pro bezpečnost výrobků. Většina obchodních řetězců vyžaduje splnění této normy jako závazný předpoklad spolupráce s dodavateli primárních a sekundárních potravinových obalů.

S tím se však nespokojíme. Zkušení auditoři z nezávislých externích certifikačních orgánů nejen přispívají k tomu, abychom splňovali předpoklady různých norem, ale díky pravidelným konzultacím jsou pro nás rovněž velmi cenným zdrojem podnětů, které nám pomáhají neustále zlepšovat naše procesy. Zvláštní zmínku si zde zaslouží náš závod ve Weinfeldenu, který obdržel špičkové hodnocení AA za splnění velmi vysokých hygienických standardů podle obalové normy BRC Global Standard.

Přečtěte si více

Pečujeme o to, abyste si mohli pochutnávat bez obav

Kromě papíru a vlnitých lepenek pracujeme také s tiskovými barvami, laky a lepidly, což jsou materiály, k jejichž volbě a použití u potravinářských obalů je třeba přistupovat obzvlášť svědomitě a pečlivě.

V závodech Model proto k výrobě potravinářských obalů používáme pouze takové materiály, které zabalené potraviny nejen nemohou kontaminovat žádnými škodlivými látkami, ale navíc ani v nejmenším neovlivňují jejich vůni, chuť a chemické složení. Naši dodavatelé musí prokazovat, že veškeré látky v dodávaných produktech splňují naše vysoké nároky.

Naše výrobky jsou pro spotřebitele naprosto bezpečné.

Přečtěte si více

1 / 4

Čistota na prvním místě

Jelikož se mnohé z našich obalů dostávají i do čistých potravinářských provozů, je pro nás hygiena nesmírně důležitá. Hygienické zásady nechápeme pouze jako nezávazná vodítka, ale naprosto zásadní principy. S těmito zásadami pravidelně obeznamujeme i všechny své zaměstnance a dáváme jim jasné instrukce, abychom zajistili jejich dodržování. Díky tomu naši zaměstnanci považují za přirozené jíst a pít pouze v odpočívárnách a zákaz kouření ve firemních prostorách vnímají jako samozřejmost.

Stejně vysoké nároky jako na své dodavatele a návštěvníky klademe také sami na sebe. A vždy dbáme na to, aby se v našich výrobních prostorách nepohyboval nikdo, kdo k tomu nemá oprávnění.

Co se bezpečnosti výrobků týče, splňujeme následující mezinárodní normy, které navíc podle potřeby dále rozvíjíme:

  • GMP (Good Manufacturing Practice)
  • BRC/IOP (British Retail Consortium, Institute of Packaging)
  • HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

Přečtěte si více

Opíráme se o lidi a stroje

Neustále se snažíme eliminovat příležitosti pro vznik chyb. Klíčovým nástrojem je pro nás v tomto ohledu automatizace našich závodů a výrobních procesů.

Automatizace nám umožňuje minimalizovat prostor pro chyby způsobené nepozorností nebo neopatrností. Automatizace tak nejen zvyšuje kvalitu našich výrobků, ale navíc pomáhá snižovat množství vznikajícího odpadu.

Automatizace může být zdlouhavá a komplikovaná, ale zároveň je motivující pro naše techniky a procesní inženýry a podněcuje je ke skvělým výkonům.

Naše cíle

Do roku 2030 bude ve všech našich závodech implementován uznávaný systém pro řízení bezpečnosti produktů. Tohoto cíle dosáhneme za pomoci stabilních procesů a díky jejich nepřetržitému zdokonalování zaměřenému na zajištění co nejpřesnější a v maximální možné míře bezchybné výroby.

Snížíme (nebo alespoň zachováme) stávající počet reklamací, zkrátíme dobu realizace a dodání a zároveň zvýšíme svou produktivitu. Těchto cílů dosáhneme díky cíleným investicím do nových technologií a za pomoci našich vysoce kvalifikovaných zaměstnanců.

 

Přečtěte si více

Indikátory GRI

Dokumentace indikátorů GRI

Tato zpráva odpovídá standardům organizace Global Reporting Initiative (GRI) a hlavní aspekty GRI propojuje se čtyřmi pilíři strategie udržitelnosti skupiny Model.

GRI  416-1 – 416-2, 417-1
Customer Health and Saftey