PRÁVNÍ INFORMACE

MODEL HOLDING AG

Industriestrasse 33
CH-8570 Weinfelden
+41 71 626 71 11
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v kantonu Thurgau
DIČ: CHE-100.643.606

Představenstvo společnosti MODEL HOLDING AG

Model Holding AG je holdingovou a řídící společností skupiny Model. Jejím 100% vlastníkem je rodina Model a sídlo společnosti se nachází ve švýcarském Weinfeldenu. Skupina zaměstnává více než 4 200 lidí a prostřednictvím svých dceřiných společností působí po celé Evropě. Jejími hlavními trhy jsou Švýcarsko, Německo, Rakousko, Francie, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Česká republika, Polsko, Slovensko, Ukrajina, Bosna a Hercegovina, Maďarsko, Slovinsko a Chorvatsko.

Coby podnik usilující o maximální optimalizaci provozu se opíráme o efektivní obchodní procesy a hodnotové toky. Jednotlivé společnosti skupiny mají procesně orientovanou organizační strukturu, pracují s vlastními prodejními a vývojovými týmy a operují s vysokou mírou autonomie v rozhodování.

  • Předseda: Dr. Daniel Model
  • Místopředseda: Elisabeth Model
  • Člen: Thomas Amstutz
  • Člen: Benedikt Goldkamp

Přečtěte si více

Realizace internetových stránek

Koncept, design, programování: Future Connection AG

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

S ohledem na technické vlastnosti internetu nelze poskytnout žádnou záruku stran pravdivosti, správnosti ani úplnosti informací na internetu zveřejněných. Zaručit nelze ani dostupnost a fungování těchto internetových stránek a jejich obsahu.

V rozsahu vymezeném právními předpisy vylučujeme vlastní odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé i jakékoli jiné škody vzniklé v důsledku používání těchto internetových stránek nebo nedostupnosti údajů a informací na těchto internetových stránkách zveřejněných bez ohledu na příčinu vzniku daných škod.

Přečtěte si více

PRÁVA K OBRAZOVÉMU MATERIÁLU

Všechny fotografie zveřejněné na těchto internetových stránkách jsou chráněny autorskými právy. Nepovolené kopírování a ukládání informací uvedených na těchto internetových stránkách je výslovně zakázáno a je trestné.

AUTORSKÁ A DOPLŇKOVÁ PRÁVA

Obsah těchto internetových stránek je chráněn autorskými právy. Informace zde uvedené jsou určeny výhradně k osobnímu použití. Jakékoli jiné použití těchto informací, zejména jejich ukládání do databází, kopírování a jakákoli forma komerčního použití těchto informací, jakož i jejich předání třetí straně, a to i v částečné nebo upravené podobě, je bez souhlasu příslušné organizace zakázáno. Nedovolené kopírování a ukládání informací uvedených na těchto internetových stránkách je výslovně zakázáno a je trestné.

Je zakázáno jakkoli začleňovat jednotlivé stránky naší nabídky do externích rámců. Veškerá užití mužského rodu v obsahu těchto stránek v případech, kdy se vztahují na osoby, zahrnují stejnou měrou muže i ženy.

Přečtěte si více

EXTERNÍ ODKAZY

Tyto internetové stránky obsahují odkazy na jiné internetové stránky, na jejichž obsah nemá provozovatel těchto internetových stránek žádný vliv. Z tohoto důvodu provozovatel těchto internetových stránek nemůže nést odpovědnost za jejich obsah. Za obsah internetových stránek, na něž je zde odkazováno, a správnost informací na nich uvedených nese odpovědnost jejich příslušný provozovatel. V době vytvoření těchto odkazů nebylo zjištěno žádné porušení zákona. V případě zjištění jakéhokoli porušení zákona, bude příslušný odkaz neprodleně odstraněn.

Přečtěte si více