Zkrátka přidělujeme odpovědnost.

A to naprosto všem.

Skupina Model nemá zaměstnance, ale partnery. Sdružujeme silné jedince, kteří při spolupráci navazují pevné vazby a společným úsilím formují a uskutečňují naši vizi. Tento sjednocující cíl je nám inspirací pro vše, co děláme, a zároveň je to naše největší výhoda. Naše zaměstnance totiž mění v naše partnery a každého z nás nutí přebírat zodpovědnost za to, co děláme.

Ve zkratce

940 175 €
tolik jsme v roce 2020 investovali do školení a profesního rozvoje.
65
učňů jsme v roce 2020 zaškolili a pomohli uvést do světa profesionální práce.
693
lidí, které zaměstnáváme na plný úvazek, bylo od roku 2017 podrobeno externímu auditu prostřednictvím systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Naše ambice

Chráníme, motivujeme a podporujeme

Profesionální přístup k bezpečnosti práce je základem každé úspěšné společnosti, která si váží svých lidí. Proto se ze všech sil snažíme předcházet nehodám na pracovišti a chránit zdraví svých zaměstnanců.

Nadaným zaměstnancům poskytujeme cílenou podporu, nabízíme jim rozličné příležitosti pro osobní rozvoj včetně školení a koučinku a podporujeme a rozvíjíme jejich osobní odpovědnost.

Dbáme na to, aby zaměstnanci znali hodnotu své práce a věděli, jak přispívají k dosažení našich cílů. Důvěru chápeme jako určitou formu kapitálu, který můžeme nejlépe rozmnožovat tím, že ke svým zaměstnancům budeme upřímní.

Přečtěte si více

„Do roku 2030 zajistíme, aby se dostávalo podpory všem zaměstnancům, kteří si to budou přát.“

Naše aktivity

1 / 3

Bezpečnost nelze zajistit…

...pokud nikomu nevěříte. Proto pořádáme pravidelná školení ohledně bezpečnosti práce, průběžně hodnotíme a aktualizujeme firemní procesy a systematicky analyzujeme chyby.

Ve všech svých závodech aplikujeme systém Model Lean. V jeho rámci jsou všichni naši zaměstnanci zapojeni do interně auditovaného systému řízení a bezpečnosti práce. Všechny nehody a ohrožení jsou zaevidovány a analyzovány. Navíc nás naši zaměstnanci sami okamžitě informují, kdykoli narazí na nějaký bezpečnostní nedostatek.

Provádíme pravidelné „pochůzky GEMBA“, při nichž identifikujeme rizika na pracovišti. GEMBA je japonský výraz, který znamená „samotné místo“ či „skutečné místo“ nebo také „místo, kde se vytváří hodnoty“.

Usilujeme o to, aby všechny naše závody získaly certifikaci podle normy ISO 45001. Pro tuto certifikaci je velmi důležitá právě bezpečnost na pracovišti, konkrétně například náležité ovládání strojů.

Přečtěte si více

Mladí lidé jsou budoucnost

V roce 2018 jsme zaškolili 84 učňů a pomohli jim vstoupit do světa profesionální práce. Skupina Model pomáhá připravovat nové generace nadaných lidí pro jejich budoucí profese prostřednictvím špičkových školení a prvotřídních stáží probíhajících v atraktivním pracovním prostředí.

1 / 2

Nastartujte svou kariéru

Klademe velký důraz na školení a profesní rozvoj našich zaměstnanců. Naši specialisté a vedoucí pracovníci si pravidelnou účastí na praktických koučinkových workshopech rozšiřují a zdokonalují své dovednosti a znalosti.

Mladým talentovaným zaměstnancům svěřujeme práci na projektech, aby mohli ukázat, co v nich je, v prostředí s pevně danými podmínkami. Mladí pracovníci zaměstnaní v kterémkoli ze závodů skupiny Model mohou navíc čerpat odborné znalosti nastřádané našimi zaměstnanci za řadu generací: někteří z našich kolegů pro naši společnost pracují i déle než 20 let.

A v případě, že svým zaměstnancům nedokážeme potřebné odborné znalosti a dovednosti předat sami, jsme jim díky naší nadaci pro vzdělávání schopni finančně pomoci se vzdělávat na externích školeních a využívat rozličné další příležitosti k osobnímu profesnímu rozvoji. V roce 2018 jsme takto rozvoj svých zaměstnanců podpořili v celkovém součtu téměř 1 milionem eur.

 

Přečtěte si více

Naše cíle

Čeho chceme dosáhnout

Do roku 2030 chceme snížit počet nehod na pracovišti napříč celou skupinou Model.

  • Abychom tohoto cíle dosáhli, implementovali jsme ve všech závodech skupiny Model systém bezpečnosti práce podle normy ISO 45001.
  • Součástí těchto snah je i naše nová koncepce zacházení s nebezpečnými látkami.

Indikátory GRI

Dokumentace indikátorů GRI

Tato zpráva odpovídá standardům organizace Global Reporting Initiative (GRI) a hlavní aspekty GRI propojuje se čtyřmi pilíři strategie udržitelnosti skupiny Model.

GRI  403-1 – 403-8
Occupational Health and Safety
GRI  404-2
Training and Education