Vaš otpad

je naša najvažnija sirovina

Model Group izvještaj o održivosti 2019

Danas se djelovanje poduzeća mjeri prema njegovoj održivosti. Sama ideja ‘održivosti’ nastala je još 1713. godine, uslijed pomanjkanja drveta na državnoj razini. Kada je Model 1882. godine ugledao svjetlo dana, uređeno šumarstvo već je bilo ustaljeno, a nekontrolirano iskorištavanje naših šuma stvar prošlosti.

Održivost je temelj stvaranja vrijednosti i stoga za Model dio naše prošlosti i sadašnjosti. Za nas, biti održiv znači biti budan, oprezan i vječno u procesu poboljšanja, kako u velikim, tako i u malim svarima, i to na potpuno prirodan, neprisiljen način. Radost otkrivanja skrivenih potencijala nas pri tom svakog dana iznova ispunjava i obogaćuje naše djelovanje na održiv način.


Na prvi pogled

72%
reciklirana vlakna u našim proizvodima od 2017.
1273
tona CO₂ ušteđeno u 2018.
993'200 €
investicije u treninge i dodatnu edukaciju u 2018.
70.4%
više vlastitih audita provedeno kod naših dobavljača u 2018.

Strategija i vizija

Vjerujemo da ekonomija i ekologija potječu iz iste porodice. Otkrijte našu strategiju i viziju održivosti.
Naša strategija i vizija