Još uvijek nismo CO₂-neutralni,

ali odlično napredujemo.

U usporedbi s konkurencijom i prosjekom industrije, emitiramo oko upola manje CO₂ na svaku tonu proizvedenog valovitog kartona. Time smo već premašili švicarske ciljeve smanjenja emisija CO₂ za 2030. godinu.

Kad god je moguće, koristimo reciklirana vlakna i time pridonosimo zaštiti naših šuma. Ako ipak moramo koristiti svježa vlakna, nabavljamo ih iz FSC-certificiranih izvora. Naš lanac opskrbe isključuje ilegalnu sječu stabala ili štetne kemikalije.

U logistici izbjegavamo vožnju praznih kamiona. Vodu koristimo kružno, te naše tvornice imaju vlastite pogone za pročišćavanje otpadnih voda. Rabljenu ambalažu svako malo preuzimamo od naših kupaca, te ju recikliramo i prerađujemo u novu.

 

Na prvi pogled

89%
reciklirana vlakna u našim proizvodima u 2020.
600 000
Uštedeno litara dizela 2020. godine kroz program poticaja
11,3%
manje pitke vode potrošeno od 2017.
8763
tona CO₂ ušteđeno od 2017.

Naša ambicija

Što manje ambalaže to bolje

...ali ipak koliko je potrebno. Zahvaljujući našim punim i valovitim kartonima, a za razliku od plastike i sličnih materijala, roba se može pakirati bez negativnog utjecaja na okoliš. Ipak, nema dvojbe da prozvodnja kartona zahtijeva velik utrošak energije i vode.

Zbog toga se fokusiramo na održivost. Naše tvornice papira toplinsku energiju dobivaju iz spalionica otpada i koriste isključivo švicarsku struju koja je približno CO₂-neutralna. Također koristimo reciklirana vlakna kad god je moguće.

Prema sirovinama se odnosimo štedljivo i efikasno, ne samo vezano uz energiju, klimu, otpad i vodu. Kada nabavljamo sirovinu, provjeravamo i faktore kao što su prekomjerna sječa šuma, erozija tla i ilegalna sječa stabala.

Pročitajte više

‘Do 2030. godine ćemo smanjiti utrošak sirovina po toni papira, valovitog i punog kartona za 10%.’

Naše radnje

Preferiramo rabljeno

Naši proizvodi po prirodi zahtijevaju velik utrošak sirovine. Zbog toga su nam najveći prioritet reciklaža i energetska efikasnost - kako u ekološkom, tako i u ekonomskom pogledu.

Već u fazi razvoja proizvoda počinjemo analizirati, predviđati i reducirati negativan utjecaj na okoliš. Logistiku stalno unaprijeđujemo: pri planiranju ruta, povratu starog papira ili rabljenog kartona i pomoću inovativnih ulaganja u nove, efikasne logističke hale.

Pročišćavamo otpadne vode i koristimo po mogućnosti samo reciklirana vlakna, dok svježa, kada su potrebna, nabavljamo isključivo od certificiranih dobavljača.

Pročitajte više

Skraćujemo lance opskrbe

Putem Model Recover  nudimo efikasno rješenje za skupljanje i reciklažu starog papira i kartona. Naši kamioni kod svake isporuke novih proizvoda kupcu preuzimaju kod istog rabljenu robu. Na taj način svi sudionici štede vrijeme, logističke troškove i CO₂. Također, samim time izbjegavamo vožnju praznih kamiona.

Od 2015. nabavljamo škrob od našeg lokalnog dobavljača Meyerhans Mühlen AG, te naj taj način godišnje uštedimo 400'000 kilometara vožnje kamionom. To je preko 380 tona CO₂ manje na godišnjoj razini.

1 / 3

Naš ugljični otisak je velik

Ipak, ono što ga čini posebnim je to, što je u usporedbi s konkurencijom i prosjekom industrije upola manji. Model je još krajem 20. stoljeća fosilna goriva najvećim dijelom zamijenio toplinskom energijom iz spalionica otpada. Ta toplinska energija je približno CO₂-neutralna. Isto tako koristimo isključivo švicarsku struju koja se proizvodi u nuklearnim i hidro-elektranama, te je stoga također približno CO₂-neutralna. Švicarska će do 2030. godine prepoloviti svoje emisije CO₂ u odnosu na 1990. godinu. Ovaj cilj smo mi već nadmašili.

Također smo, u suradnji sa švicarskim Državnim uredom za energiju(BFE) i Državnim uredom za okoliš (BAFU) odredili dodatne ciljeve za naše tvornice. Tako do 2030. godine, u odnosu na 2017. planiramo smanjiti utrošak energije i emisije CO₂ za dodatnih 15%.

Kako bismo postigli ovaj cilj, težimo optimizaciji u velikim, ali i malim stvarima. Gradimo štedljive proizvodne hale, kao što je naša Logistička hala u Moudonu (CH), kojoj za grijanje nije potrebna toplinska energija. Staru rasvjetu zamjenjujemo LED-rasvjetom, a postojeće hale opremamo modernim inzulacijskim pločama. Rastrošne kompresore, koji se hlade zrakom, zamjenjujemo novima, koji se hlade vodom. Vodu ugrijanu na taj način koristimo za grijanje naših prostora i vode za potrošnju.

Ovo je isječak naših aktivnosti, koje kao rezultat imaju ukupnu uštedu od 1'273 tone CO₂ u odnosu na prethodnu godinu. 102'000 bukvi bi morale rasti 80 godina, kako bi vezale tu količinu CO₂.

 

Pročitajte više

Radije otpadna, nego pitka voda

Naše tvornice papira se stalno poboljšavaju i unaprijeđuju. Među ostalim, to znači i da troše manje pitke vode, čime smanjuju i količinu proizvedenih otpadnih voda. Što manje pitke vode koristimo, to je veća koncentracija otpadne, što na današnjoj razini tehnologije pretpostavlja uporabu velikih koncentracija kemikalija. Stoga naša sjedišta u Weinfeldenu i Niedergösgenu imaju vlastita postrojenja za pročišćavanje vode.

Ni jedan otpad se ne baca

Naš otpad se prvenstveno sastoji od vlakana papira, koja se iznova koriste u našim tvornicama. Naša ambalaža sastoji se većinom isključivo od recikliranih vlakana, pošto reciklirani papir, u usporedbi s papirom od svježih vlakana, podrazumijeva preko 20% manje emisija.

Stari papir, kojeg koristimo kao sirovinu, u sebi često sadrži i druge tvari kao što su drvo, metali i plastika, koji se moraju ukloniti u procesu proizvodnje. Putem vlastite spalionice mi taj otpad pretvaramo u toplinsku energiju, koja se koristi za sušenje novoproizvedenog papira.

Nemamo milosti prema našim izvorima

U našoj proizvodnji, vlakna se koriste i do sedam puta, sve dok ih više nije moguće reciklirati. Ako su potrebni bijeli slojevi kartona, svježa vlakna nabavljamo isključivo iz održivih izvora. U svim svojim tvornicama nudimo FSC-certificiranu ambalažu i pazimo da se naši dobavljači drže strogih propisa o ekološkom iskorištavanju šuma.

Offsetting je glupost

...ako se radi samo o tome, da si smirimo savjest. Mi, međutim nudimo ambalažu koje je klima-neutralna zahvaljujući offsettingu emisija CO₂. One emisije CO₂ koje se teško ili nikako ne daju izbjeći, naši kupci mogu kompenzirati putem financiranja projekata za zaštitu klime. U suradnji sa savjetništvom za zaštitu klime Climate Partner razvili smo program za izračun CO₂, koji stvara transparentnost duž čitavog lanca stvaranja dodane vrijednosti.

Naši ciljevi

Što želimo postići

  • Do 2030. godine smanjit ćemo potrošnju sirovina po toni proizvedenog papira za 10%.
  • Do 2030. godine smanjit ćemo naše emisije CO₂ za 15%.

Kako bismo postigli ove ciljeve, optimizirati ćemo reciklažu vlakana, unaprijediti logistiku i uvesti nove tehnologije duž čitavog lanca stvaranja dodane vrijednosti.

 

GRI-informacije

Dokumentiranje GRI-indikatora

Ovaj izvještaj u skladu je sa standardima Global Reporting Initiative (GRI) i dodjeljuje aspekte GRI četirima stupovima strategije održivosti Model-Grupe.

GRI  301-2
Recycled input materials used
GRI  302-3
Energy intensity
GRI  303-1 – 303-5
Water and Effluents
GRI  305-4
Emissions
GRI  306-2
Waste by type and disposal method