Ostajemo vjerni onome što nam se sviđa,

a sviđaju nam se uzorni partneri...

...i takvih imamo puno. 1800 malih, srednih i velikih poduzeća svakodnevno nam isporučuje svoju robu i podržava nas svojim uslugama. Pažljivo biramo svakog pojedinog, pazimo na to da dijelimo vrijednosti i testiramo kvalitetu i sigurnost njihovih proizvoda. U našim uvjetima nabave jasno objašnjavamo, da naš lanac opskrbe mora zadovoljavati uvjere koji su primjer drugima i to od početka do kraja.

Na prvi pogled

67%
udio nanovo ocijenjenih dobavljača 2020.
96
novih dobavljača auditirano 2020. na temelju kriterija zaštite okoliša
4 x
više vlastitih audita provedeno kod naših dobavljača u 2020. u odnosu na 2017. godinu.

Naša ambicija

Dugoročne veze

Pri izboru dobavljača smo lukavi, osobito kada se radi o nabavi papira. S obzirom da papir u čitavoj grupaciji sačinjava najveći udio volumena nabave, jako dobro poznajemo svakog pojedinog dobavljača. Sa svakim od tih partnera svakodnevno izmjenjujemo informacije i redovito provodimo audite.

Ukoliko nam kvaliteta više ne odgovara i ne vidimo poboljšanja, rastajemo se.

‘Do 2030. godine svi naši izravni dobavljači moraju postići ocjenu A na vlastitom auditu.’

Naše radnje

Tko je zainteresiran za nas, mora puno toga ponuditi

Diljem Europe nabavljamo svježa i reciklirana vlakna, ljepila, boje, lakove i još mnogo toga od preko 1800 partnera. Tako ponekad za partnera odaberemo i manja poduzeća. Kako bismo sebi olakšali izbor, a njih testirali, jasno i precizno smo formulirali uvjete nabave. Naš lanac opskrbe se mjeri i ocjenjuje prema ispunjenju tih uvjeta.

1 / 2

Šutimo i puštamo da djela govore

Naši dobavljači se u općim uvjetima nabave obvezuju da će poštivati sve zahtjeve EU-Odredbe o kemikalijama REACH. Garantiraju nam da će se pridržavati svih važećih zakona o okolišu i zahtjeva Code of Conduct of the Business Social Compliance Initiative (BSCI). Tu spadaju zabrana diskriminacije i korupcije, poštene plaće, očuvanje ljudskih prava i standardi o sigurnosti na radu i zdravlju. Dobavljači Model-Grupe se obavezuju da će konstantno unaprijeđivati svoje proizvodne uvjete, odgovorno baratati sirovinama i štiti okoliš najbolje što mogu.

Naši zahtjevi vrijede i za dobavljače naših dobavljača i samim time za čitav lanac opskrbe Model-Grupe.

Pročitajte više

Do najsitnijih detalja

Redovito provjeravamo svoje dobavljače. To radimo putem vlastitih audita, u tzv. Due Diligence Process, ali i sami odrađujemo audite. Papir je najvažniji sastojak naših proizvoda. Kako bismo naglasili visoka očekivanja koja imamo od naših dobavljača, 2018. godine proveli smo audite kod naših najvažnijih dobavljača papira. Teme koje ispitujemo nadilaze samo minimalne zahtjeve za cetifikacijom održivosti. Tako testiramo i kvalitetu proizvoda, proizvodne procese i edukaciju djelatnika.

Zahvaljujući strogom i pažljivom odabiru dobavljača, rijetko moramo provoditi dodatne provjere utjecaja na okoliš ili društvo. Većina naših partnera već ispunjava jako visoke standarde po temi održivosti. Mi od njih zahtijevamo da tu visoku razinu stalno podižu još više.

Pozadinski Due Diligence Process vrijedni za direktnu nabavu prozvodnih lokacija u Švicarskoj:

 1. VLASTITI-AUDIT
  Svaki novi i postojeći dobavljač putem Modelovog upitnika svake godine provodi vlastiti audit te mora dostaviti odgovarajuću dokumentaciju na uvid. Tu se prvenstveno radi o zahtjevima koji su definirani Općim uvjetima nabave.
   
 2. RIZICI
  Ocjenjujemo kriterije rizika u svim važnim područjima i provjeravamo postojanje kritičnih faktora kod dobavljača, proizvoda ili usluge.
   
 3. MJERE
  Ukoliko dobavljač ne ispunjava naše zahtjeve, tražimo od njega mjere poboljšanja te odgovarajući izvještaj.
   
 4. NAPREDAK
  Nakon toga provjeravamo ispunjavaju li poboljšanja naša očekivanja i, u slučaju dvojbe, provodimo sami audit. Ukoliko je napredak nedovoljan, prekidamo suradnju.

Pročitajte više

Naši ciljevi

Što želimo postići

Do 2030. godine želimo da svi naši izravni dobavljači postignu ocjenu ‘kategorija A’ na vlastitim auditima. Putem sljedećih mjera implementiramo i prenosimo svoje zahtjeve za održivosti na lanac opskrbe:

 • Naši zahtjevi za održivosti se implementiraju u čitavoj Model-Grupi i proširuju na nabavu aditiva.
 • Biramo dobavljače, koji već imaju ocjenu ‘kategorija A’, ili ih podupiremo u težnji da ju dostignu.
 • I dalje razrađujemo i proširujemo vlastite audite dobavljača.

GRI-informacije

Dokumentiranje GRI-indikatora

Ovaj izvještaj u skladu je sa standardima Global Reporting Initiative (GRI) i dodjeljuje aspekte GRI četirima stupovima strategije održivosti Model-Grupe.

GRI  308-1
Environmental Assessment
GRI  414-1
Social Assessment