We geven de verantwoordelijkheid gewoon door.

Aan iedereen.

De Model-Groep heeft niet alleen werknemers. Bij ons vinden sterke individuen elkaar, die onze visies helpen vormgeven en realiseren. Deze band die ons inspireert tot al onze ondernemingen is onze grootste troef. Het transformeert medewerkers in co-ondernemers en maakt ieder van ons verantwoordelijk voor zijn of haar eigen handelen.

In één oogopslag

940'175 €
zijn geïnvesteerd in onderwijs en opleiding in 2020.
65
Leerlingen werden in 2020 opgeleid en ondersteund in hun loopbaanontwikkeling.
693
voltijd werknemers werden sinds 2017 aan een externe audit onderworpen door een arbeidsveiligheidssysteem.

Onze ambitie

We beschermen, promoten en eisen

Professionele arbeidsveiligheid is het kenmerk van succesvolle en humane bedrijven. Daarom doen we er alles aan om ongelukken en beroepsziekten te voorkomen.

We bevorderen specifiek talent, bieden verdere opleiding, coaching en training aan en ondersteunen en stimuleren persoonlijke verantwoordelijkheid.

Onze medewerkers weten hoe belangrijk en waardevol hun bijdrage is voor het bereiken van onze doelen. Voor ons is vertrouwen een vorm van kapitaal die vooral door eerlijkheid kan worden vergroot.  

«Tot 2030 zullen we alle werknemers die gepromoveerd willen worden promotie geven.»

Onze acties

1 / 3

Niets is zeker…

... tenzij je vertrouwen hebt. Daarom geven we regelmatig trainingen op het gebied van arbeidsveiligheid, controleren we voortdurend de bedrijfsprocessen en analyseren we systematisch de fouten.

We gebruiken het Model-Lean-System in onze fabrieken. Alle medewerkers zijn in dit systeem geïntegreerd door middel van een intern geauditeerd veiligheids- en managementsysteem. Alle ongevallen en bijna-ongevallen worden geregistreerd en geanalyseerd. Bovendien melden onze medewerkers onmiddellijk als ze een veiligheidsgat opmerken.

We voeren regelmatig zogenaamde GEMBA-Walks uitit waarbij we risico's op de werkplek in kaart brengen. GEMBA  is een Japanse term en betekent «de werkelijke plaats», of «de plaats van waardecreatie».

Wij streven ernaar om al onze fabrieken te laten certificeren met de ISO 45001 (gezondheids- en veiligheidsmanagementsystemen). Arbeidsveiligheid speelt hierbij een grote rol. Bijvoorbeeld als het gaat om het professioneel bedienen van machines.

Lees meer

De jongens zullen het repareren

In 2018 hebben we 84 leerlingen opgeleid en ondersteund bij de instap in hun carrière. Een aantrekkelijke werkomgeving, hoogwaardige opleidingen en boeiende stages leggen de basis voor de talenten van morgen.  

1 / 2

De noodzakelijke carrièreboost

Wij hechten veel belang aan de opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers. We ontwikkelen de vaardigheden van onze specialisten en managers door middel van regelmatige praktische coachingsessies.

We geven er de voorkeur aan om jonge talenten projecten toe te vertrouwen waarin ze zich binnen een afgebakend kader kunnen bewijzen. De jongeren in elk bedrijf van de Model-Groep profiteren van de kennis van verschillende generaties medewerkers. Veel van onze medewerkers zijn al 20 jaar of meer in dienst van het bedrijf.

En als het ons zelf aan kennis ontbreekt, ondersteunen we onze medewerkers ook financieel met externe opleidingen en bijscholing met geld van een mecenaatsstichting. In 2018 was dit bijna een miljoen euro.

 

Lees meer

Tijd of geld

Sinds 2018 testen we ons nieuwe ModelFlex werknemersprogramma op verschillende locaties. Afhankelijk van hun persoonlijke wensen en levenssituatie kunnen onze medewerkers elk jaar flexibel beslissen over extra vakantiedagen of een verhoging van hun brutosalaris.

Onze doelstellingen

Wat we willen bereiken

Tot 2030 willen we het aantal arbeidsongevallen in de hele Model-Groep verminderen.

  • Om dit te bereiken breiden we het arbeidsveiligheidsmanagementsysteem ISO 45001 uit naar alle vestigingen van de Model-Groep.  
  • Dit omvat ook ons nieuwe concept voor de omgang met gevaarlijke stoffen.

GRI-informatie

Documentatie van de GRI-indicatoren

Het verslag is gebaseerd op de standaarden van het Global Reporting Initiative (GRI) en kent de belangrijkste GRI-aspecten toe aan de vier pijlers van de duurzaamheidsstrategie van de Model-Groep.

GRI  403-1 – 403-8
Occupational Health and Safety
GRI  404-2
Training and Education