We blijven trouw aan ons type.

We houden van voorbeeldige partners.

En we hebben er veel. 1800 kleine, middelgrote en grote bedrijven leveren regelmatig hun goederen aan ons en ondersteunen ons met diensten. We selecteren elk van hen zorgvuldig, zorgen ervoor dat we gemeenschappelijke waarden met hen delen en controleren de kwaliteit van hun producten en hun veiligheid. In onze inkoopvoorwaarden stellen wij ondubbelzinnig dat onze toeleveringsketen aan voorbeeldige normen moet voldoen. En dat moet consequent gebeuren.

In één oogopslag

67%
Van onze leveranciers is in 2020 opnieuw beoordeeld.
96
In 2020 hebben we nieuwe leveranciers beoordeeld op basis van milieucriteria.
4 x
Werden meer zelfcontroles uitgevoerd bij onze leveranciers in 2020 dan in 2017.

Onze ambitie

Dus controleer wie er vastbindt

Wij zijn gevoelig in de keuze van onze leveranciers, vooral als het gaat om de inkoop van papier. Aangezien papier het grootste deel van ons inkoopvolume in de hele groep uitmaakt, kennen we al onze leveranciers heel goed. Met elk van deze partners zijn we in constante onderlinge uitwisseling en voeren we regelmatig audits uit.

Zodra de kwaliteit niet meer goed is en niet verbeterd, dienen we een echtscheiding in.

«Tot 2030 krijgen alle directe leveranciers een A-rating in de zelfcontrole.»

Onze acties

Als u met ons flirt, moet u veel bieden…

Wij kopen verse en gerecycleerde houtvezels, lijmen, drukinkten, lakken en nog veel meer in bij meer dan 1800 partners in heel Europa. Onze partnerkeuze staat ook open voor kleinere bedrijven. Om de keuze voor ons te vergemakkelijken en te controleren, hebben we onze inkoopvoorwaarden duidelijk en nauwkeurig geformuleerd. Onze supply chain wordt gemeten en beoordeeld op basis van de vervulling van deze voorwaarden.

1 / 2

Houd je woord en laat je daden spreken

Onze leveranciers verzekeren ons in de Algemene Inkoopvoorwaarden dat zij voldoen aan alle eisen van de EU-chemicaliënverordening REACH. Zij garanderen dat zij alle toepasselijke milieuwetten en de vereisten van de gedragscode van het Code of Conduct Business Social Compliance Initiative (BSCI) zullen naleven. Het gaat onder meer om het verbod op discriminatie en corruptie, eerlijke lonen, naleving van de mensenrechten en gezondheids- en veiligheidsnormen op het werk. De leveranciers van de Model-Groep verbinden zich ertoe hun productiecondities voortdurend te verbeteren, op verantwoorde wijze gebruik te maken van de middelen en het milieu zoveel mogelijk te beschermen. 

Onze eisen gelden ook voor de leveranciers van onze leveranciers en dus voor de gehele toeleveringsketen van de Model-Groep.

Lees meer

Aan de tand gevoeld

We controleren onze leveranciers regelmatig. Enerzijds gebeurt dit door middel van zelfaudits, in het zogenaamde Due Diligence-proces, anderzijds voeren wij zelf ook direct audits uit. Papier is het belangrijkste onderdeel van onze producten. Om de hoge verwachtingen die we van onze leveranciers hebben te benadrukken, hebben we in 2018 leveranciersaudits uitgevoerd bij onze belangrijkste papierfabrikanten. De onderwerpen die wij controleren gaan verder dan de minimumeisen voor duurzaamheidscertificering. Zo controleren we bijvoorbeeld ook de productkwaliteit, de productieprocessen en de opleiding van de medewerkers.

Dankzij de strenge en zorgvuldige selectie van onze leveranciers leggen we slechts enkele gevallen vast waarin we de milieu- of sociale gevolgen nader moeten onderzoeken. De meeste van onze partners voldoen al aan zeer hoge eisen op het gebied van duurzaamheid. We willen dit hoge niveau nog verder verhogen.

Het onderstaande due diligence-proces is van toepassing op de directe aankoop in onze productievestigingen in Zwitserland:

 1. SELF-AUDITEE
  Ach nieuwe en bestaande leverancier voert jaarlijks een zelfcontrole uit op basis van een Model vragenlijst en dient de relevante documentatie te verstrekken. Hier controleren we in het bijzonder de eisen die in de Algemene Inkoopvoorwaarden worden gesteld.
   
 2. RISICO'S
  Wij evalueren de risicocriteria op alle relevante gebieden en controleren of er kritische factoren in de leverancier, het product of de dienst aanwezig zijn.
   
 3. MAATREGELEN
  Als de leverancier niet aan onze eisen voldoet, wordt hij verzocht verbeteringen aan te brengen en aan ons te rapporteren.
   
 4. VOORUITGANG
  We gaan dan na of de verbeteringen aan onze verwachtingen voldoen en voeren bij twijfel zelf een audit uit. Als er onvoldoende vooruitgang wordt geboekt, beëindigen we de samenwerking.

Lees meer

Onze doelstellingen

Wat we willen bereiken

Tegen 2030 zullen alle directe leveranciers de rating "Categorie A" in de zelfcontrole behalen. We implementeren en handhaven onze duurzaamheidsclaim consequent in de toeleveringsketen met de volgende maatregelen:

 • Onze duurzaamheidsclaims worden in de hele Model-Groep geïmplementeerd en uitgebreid tot de aankoop van hulpmaterialen.  
 • Wij selecteren leveranciers die al voldoen aan categorie A of helpen hen om dit te bereiken.
 • We blijven onze leveranciersaudits uitbreiden.

GRI-informatie

Documentatie van de GRI-indicatoren

Het verslag is gebaseerd op de standaarden van het Global Reporting Initiative (GRI) en kent de belangrijkste GRI-aspecten toe aan de vier pijlers van de duurzaamheidsstrategie van de Model-Groep.

GRI  308-1
Environmental Assessment
GRI  414-1
Social Assessment