Często zadawane pytania

Informacje ogólne

Co zrównoważony rozwój oznacza dla Grupy Model?

Działanie zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju jest częścią historii firmy Model. Jest częścią tego kim jesteśmy, ale także częścią naszej teraźniejszości. Postawiliśmy sobie ambitne cele w zakresie jakości, środowiska, pracowników i łańcucha dostaw, według których postępujemy.

Jakie działania firma Model podejmuje w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju?

Pracujemy w sposób zrównoważony od momentu powstania firmy, ponieważ papier jest produktem powstającym w cyklu zamkniętym, z surowców odnawialnych. Cykl ten rozpoczyna się od produkcji papieru z makulatury i papieru odpadowego. Z niego produkujemy tekturę falistą i w dalszej kolejności opakowania. Po dostarczeniu i zużyciu opakowań odbieramy je od naszych klientów. Procesy produkcyjne wymagające dużej ilości zasobów, takie jak produkcja papieru, są prowadzone z wykorzystaniem energii i zarządzania środowiskowego zgodnie z normami ISO, aby zapewnić ich ciągłe doskonalenie

.
Jakie tendencje i możliwości poprawy w zakresie zrównoważonej produkcji opakowań dostrzega firma Model?

Mniej opakowań: jak najmniej opakowań, czyli tylko tyle, ile potrzeba do ochrony zapakowanych produktów. Pomożemy zoptymalizować Państwa opakowanie zgodnie z tym mottem.

Ekologiczna konstrukcja: na etapie opracowywania produktu analizujemy negatywne skutki dla środowiska w całym cyklu życia i podejmujemy kroki w celu ich zminimalizowania. Obejmuje to konstrukcje wykonywane zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta, do produkcji których zużywa się mniej energii i która generuje mniej odpadów. Ponadto stosujemy mniejszą gramaturę papieru, dzięki czemu tektura jest lżejsza. Lekka tektura potrzebuje mniej surowca, a w czasie jej transportu zużywa się mniej paliwa i emituje mniej CO₂.

Zastąpienie plastiku:opakowania z tektury falistej stanowią zrównoważoną, nadającą się do recyklingu alternatywę dla tworzyw sztucznych.

Czy firma Model posiada dokumentację dotyczącą zrównoważonego rozwoju?
 • Certyfikaty takie jak certyfikat FSC, certyfikat zarządzania środowiskiem i certyfikat zarządzania energią
 • «Wskaźniki zrównoważonego rozwoju»
 • Nagrody przyznane przez instytucje zewnętrzne
 • Broszura dotycząca opakowań neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla
 • Cykl recyklingu
Jakie certyfikaty posiada firma Model?
 • ISO 9001 Zarządzanie jakością
 • ISO 14001 Zarządzanie środowiskiem
 • ISO 45001 Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • ISO 50001 Zarządzanie energią
 • BRC Bezpieczeństwo i higiena produktów opakowaniowych
 • FSC Zrównoważone leśnictwo
 • PSD Process Standard Digital
 • SMETA Potwierdzenie SEDEX
 • AOE Przedsiębiorca upoważniony do korzystania z uproszczeń celnych – kontrola bezpieczeństwa
 • CO₂ Neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla

Środowisko

Czy firma Model ustanowiła pisemne wytyczne dotyczące ochrony środowiska?

Nasze wytyczne dotyczące ochrony środowiska są częścią naszego Kodeksu postępowania.

Jakie działania firma Model podejmuje w zakresie korzystania z energii odnawialnej?

Na ile to możliwe, energię dla naszych zakładów produkcyjnych czerpiemy ze źródeł neutralnych dla klimatu lub źródeł odnawialnych.

Jakie działania firma Model podejmuje w zakresie ograniczania/minimalizowania emisji CO₂?
 • Wytwarzanie papieru z makulatury, zbieranej jak najbardziej lokalnie.
 • Stosowanie włókna pochodzącego z recyklingu zamiast włókna pierwotnego.
 • Unikanie pustych przejazdów samochodów ciężarowych poprzez wykorzystywanie ich do transportu zużytego papieru lub towarów innych podmiotów.
 • Produkcja opakowań neutralnych dla klimatu na życzenie klienta.
 • Nasze zakłady papiernicze wykorzystują ciepło z komunalnego systemu ciepłowniczego, które jest niemal neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla.
 • Izolacja termiczna hal produkcyjnych.
 • Zakup nowoczesnych, energooszczędnych generatorów.
 • Zastąpienie starych systemów oświetlenia oświetleniem ledowym.
 • Zakup elektrycznych wózków widłowych
Jakie działania firma Model podejmuje w zakresie ograniczania zużycia wody i oczyszczania ścieków?

W produkcji papieru stosujemy wewnętrzny obieg wody. Oczyszczamy ją w naszych własnych oczyszczaniach, a świeżej wody używany do uzupełnienia wody, której nie da się odzyskać podczas procesu produkcyjnego. Ścieki odprowadzamy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Jakie działania firma Model podejmuje w zakresie ochrony różnorodności biologicznej?

Nasze obszary działalności nie wykazują wymiernego negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną.

Jakie działania firma Model podejmuje w zakresie odpadów i recyklingu?

Stosujemy zintegrowaną koncepcję odpadów, której celem jest recykling jak największej ilości odpadów. 100% odpadów z wycinania powstających w procesie produkcji opakowań zawracanych jest do obiegu papieru. Dodatkowo do obiegu papieru wprowadzamy makulaturę odebraną od naszych klientów.

Pracownicy

Jakie kroki podejmuje firma Model w zakresie przestrzegania praw człowieka?

Jesteśmy firmą posiadającą certyfikat SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange), która przestrzega norm etycznych i społecznych. Przestrzegamy wszystkich krajowych i międzynarodowych konwencji dotyczących praw człowieka.

W jaki sposób firma Model chroni prawa swoich pracowników?

Jako firma z certyfikatem SEDEX przeprowadzamy regularne audyty wewnętrzne i zewnętrzne, analizując wszystkie wymierne kryteria SEDEX.

Jakość

Z czego składa się tektura/papier?

Karton składa się w około 95% z włókna oraz z innych dodatków.

Włókno jest stosowane w postaci masy włóknistej (mechaniczne oddzielanie włókien), celulozy (chemiczne oddzielanie włókien) i makulatury.

Dodatki obejmują barwniki naturalne i syntetyczne, kleje i skrobie oraz wypełniacze, które tworzą gładką powierzchnię papieru.

 

Łańcuch dostaw

Czy istnieje Kodeks postępowania dla dostawców firmy Model?

Zachowanie naszych dostawców musi być zgodne z naszym Kodeksem postępowania.

Czy firma Model uwzględnia aspekty społeczne i środowiskowe przy ocenie swoich dostawców?

Tak, nasi główni dostawcy są poddawani szczegółowym testom.