Podsumowanie informacji dot. GRI

Niniejszy raport jest zgodny ze standardami Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (Global Reporting Initiative – GRI) i łączy kluczowe aspekty GRI z czterema filarami strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Model.

Strategia i wizja

GRI  102-14
Strategy
GRI  102-16
Ethics and integrity
GRI  102-18
Governance
GRI  102-40, 102-42 – 44
Stakeholder engagement
GRI  102-45 – 56
Reporting practice

Jakość

GRI  416-1 – 416-2, 417-1
Customer Health and Saftey

Środowisko

GRI  301-2
Recycled input materials used
GRI  302-3
Energy intensity
GRI  303-1 – 303-5
Water and Effluents
GRI  305-4
Emissions
GRI  306-2
Waste by type and disposal method

Pracownicy

GRI  403-1 – 403-8
Occupational Health and Safety
GRI  404-2
Training and Education

Łańcuch dostaw

GRI  308-1
Environmental Assessment
GRI  414-1
Social Assessment