ASPEKTY PRAWNE

MODEL HOLDING AG

Industriestrasse 33
CH-8570 Weinfelden
+41 71 626 71 11
Urząd Rejestru Handlowego w Kantonie Turgowia
Nr VAT: CHE-100.643.606

Zarząd MODEL HOLDING AG

Model Holding AG jest spółką holdingową i zarządzającą Grupy Model. W 100% stanowi własność rodziny Model. Siedziba spółki znajduje się w Weinfelden w Szwajcarii. Grupa jest obecna w różnych miejscach w całej Europie i zatrudnia ponad 4200 osób na głównych rynkach w następujących krajach: Szwajcaria, Niemcy, Austria, Francja, Holandia, Belgia, Luksemburg, Czechy, Polska, Słowacja, Ukraina, Bośnia i Hercegowina, Węgry, Słowenia i Chorwacja.

Nasza oszczędna struktura organizacyjna jest nastawiona na sprawny przebieg procesów biznesowych. Poszczególne spółki są zorganizowane w oparciu o podejście procesowe, posiadają własne zespoły ds. sprzedaży i rozwoju oraz mają wysoki poziom odpowiedzialności w zakresie podejmowania decyzji.

  • Prezes Dr. Daniel Model
  • Wiceprezes Elisabeth Model
  • Członek Zarządu Thomas Amstutz
  • Członek Zarządu Benedikt Goldkamp

Przeczytaj więcej

OBECNOŚĆ W SIECI

Koncepcja, projekt, kod: Future Connection AG

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ze względu na właściwości techniczne sieci Internet nie można zagwarantować autentyczności, poprawności i kompletności informacji udostępnianych w Internecie. Nie udziela się również gwarancji dostępności lub działania niniejszej witryny internetowej oraz jej zawartości.

Odpowiedzialność za szkody bezpośrednie, pośrednie lub inne, niezależnie od ich przyczyny, wynikające z wykorzystywania lub niedostępności danych i informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej jest wyłączona w zakresie dozwolonym przez prawo.

PRAWA DO OBRAZÓW

Wszystkie zdjęcia opublikowane na niniejszej stronie internetowej są chronione prawami autorskimi. Nieautoryzowane kopiowanie i przechowywanie informacji zawartych na tych stronach jest wyraźnie zabronione i podlega karze zgodnie z prawem.

PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA TWÓRCZOŚCI

Zawartość tej witryny internetowej jest chroniona prawem autorskim. Informacje są przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. Wszelkie dalsze wykorzystywanie, w szczególności przechowywanie w bazach danych, powielanie i wszelkie formy wykorzystywania komercyjnego, jak również przekazywanie osobom trzecim – również we fragmentach lub w zmienionej formie – bez zgody odpowiedniej organizacji jest zabronione. Nieautoryzowane kopiowanie i przechowywanie informacji zawartych na tych stronach jest wyraźnie zabronione i podlega karze zgodnie z prawem.

Należy powstrzymać się od jakiejkolwiek integracji poszczególnych stron naszej oferty z serwisami zewnętrznymi. Oznaczenia osób zamieszczone w treści wyłącznie w formie męskiej odnoszą się zarówno do kobiet jak i do mężczyzn.

Przeczytaj więcej

LINKI ZEWNĘTRZNE

Witryna zawiera linki zewnętrzne do innych stron internetowych, na których zawartość operator witryny nie ma wpływu. Z tego powodu operator nie może ponosić odpowiedzialności za te treści. Za treść i poprawność informacji prezentowanych na tych stronach odpowiada odpowiedni operator powiązanej strony internetowej. W chwili wykonania łączy na tych stronach nie zauważono naruszenia prawa. Jeżeli takie naruszenie zostanie stwierdzone, link zostanie natychmiast usunięty.