Pozostajemy z tymi, którzy nam się podobają,

A podobają nam się wzorowi partnerzy.

W końcu mamy ich wielu. Swoje produkty i usługi dostarcza nam 1800 małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Każde z nich starannie wybieramy, aby mieć pewność, że podzielają nasze wartości, a także weryfikujemy jakość i bezpieczeństwo ich produktów. W warunkach zamówienia wyraźnie oświadczamy, że nasz łańcuch dostaw musi spełniać wzorcowe wymagania, od początku do końca.

W skrócie

67%
liczba dostawców poddanych ponownej ocenie w 2020 roku.
96
liczba nowych dostawców poddanych ocenie w oparciu o kryteria środowiskowe w 2020 roku.
4 x
O tyle więcej audytów samooceny przeprowadzili nasi dostawcy w 2020 roku w porównaniu z rokiem 2017.

Nasza ambicja

Więzy, które wytrzymują próbę czasu

Jesteśmy drobiazgowi, jeżeli chodzi o wybór dostawców, zwłaszcza w zakresie dostaw papieru. Biorąc pod uwagę, że papier stanowi największą część naszych zamówień w całej Grupie, znamy każdego z naszych partnerów. Pozostajemy w stałym kontakcie z każdym z tych dostawców i przeprowadzamy regularnie audyty.

Gdy tylko jakość przestaje spełniać wymogi i problem nie zostaje naprawiony, mówimy STOP.

‘Do 2030 roku wszyscy nasi bezpośredni dostawcy muszą uzyskać ocenę A na podstawie przedstawionej samooceny.’

Nasze działania

Jeśli chcesz być naszym partnerem, musisz mieć mnóstwo do zaoferowania

W papier (pierwotny lub pochodzący z recyklingu), kleje, farby drukarskie, powłoki i wiele innych materiałów zaopatrujemy się u ponad 1800 partnerów w całej Europie. Jesteśmy zawsze niezmiernie szczęśliwi mogąc wybrać na swoich partnerów małe firmy. Nasze warunki zamówienia są przejrzyste i precyzyjnie sformułowane, więc łatwiej jest nam dokonać wyboru i go przeanalizować. Nasz łańcuch dostawców jest mierzony i poddawany ocenie pod kątem spełnienia tych warunków.

1 / 2

Dotrzymujemy obietnic i pozwalamy, aby nasze czyny przemawiały głośniej niż słowa

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Zaopatrzenia nasi dostawcy gwarantują przestrzeganie przepisów rozporządzenia UE w sprawie substancji chemicznych REACH. Zapewniają również, że będą przestrzegać całego obowiązującego ustawodawstwa z zakresu ochrony środowiska oraz wymogów Kodeksu postępowania Inicjatywy Społecznej Odpowiedzialności BiznesuBSCI. Obejmuje to zakaz dyskryminacji i korupcji, sprawiedliwe wynagrodzenie, przestrzeganie praw człowieka oraz norm bezpieczeństwa i higieny pracy. Dostawcy Grupy Model zobowiązują się również do ciągłej poprawy warunków produkcji, odpowiedzialnego korzystania z zasobów i zapewnienia jak najlepszej ochrony środowiska. 

Nasze wymagania dotyczą również dostawców naszych dostawców, a w konsekwencji całego łańcucha dostaw Grupy Model.

Przeczytaj więcej

Poruszamy niebo i ziemię

Regularnie sprawdzamy naszych dostawców. Część tego procesu odbywa się w ramach procedury due dilligence w czasie kontroli wewnętrznej, ale audyty przeprowadzamy również sami. Papier jest najważniejszym składnikiem naszych produktów. W 2018 roku wprowadziliśmy audyty u naszych kluczowych producentów papieru, aby podkreślić wysokie oczekiwania wobec naszych dostawców. Tematyka, którą badamy, wykracza poza minimalne wymagania dotyczące certyfikacji zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju, co oznacza, że przyglądamy się również jakości produktów, procesom produkcyjnym i szkoleniom pracowników.

Ponieważ swoich dostawców wybieramy starannie i zgodnie z rygorystycznymi wymogami, rzadko zachodzi potrzeba przeprowadzenia ponownej dogłębnej oceny ich wpływu na środowisko naturalne lub społeczeństwo. Większość naszych partnerów już spełnia bardzo wysokie standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale naszym celem jest podniesienie poprzeczki jeszcze wyżej.

Poniższy proces due diligence dotyczy bezpośredniego zaopatrzenia zakładów produkcyjnych w Szwajcarii:

 1. KONTROLA WEWNĘTRZNA
  Każdy dostawca, nowy lub istniejący, przeprowadza coroczną kontrolę wewnętrzną na podstawie kwestionariusza firmy Model, przy czym musi dostarczyć odpowiednie dokumenty stanowiące dowody. Skupiamy się na przeglądzie wymagań wskazanych w Ogólnych Warunkach Zaopatrzenia. 
 2. RYZYKA
  Oceniamy kryteria ryzyka we wszystkich istotnych obszarach i analizujemy, czy dostawca, produkt lub usługa wykazują krytyczne problemy. 
 3. ŚRODKI
  Jeżeli dostawca nie spełnia naszych wymagań, prosimy go o wdrożenie środków poprawy i ponowne przedstawienie raportu. 
 4. POSTĘP
  Następnie analizujemy, czy wprowadzone środki poprawy spełniają nasze oczekiwania, a w razie wątpliwości przeprowadzamy audyt samodzielnie. Jeżeli postęp jest niezadowalający, kończymy współpracę.

Przeczytaj więcej

Nasze cele

Co chcemy osiągnąć

Do 2030 roku chcemy, aby wszyscy nasi bezpośredni dostawcy osiągnęli ‘kategorię A’ w ramach swojej samooceny. W celu konsekwentnego wdrażania i egzekwowania wymogów dotyczących zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw stosujemy następujące środki:

 • Nasze wymogi dotyczące zrównoważonego rozwoju są stosowane w całej Grupie Model i rozszerzone tak, aby obejmowały również zakup dodatkowych materiałów.
 • Wybieramy dostawców, którzy już spełniają wymagania kategorii A lub pomagamy im ją osiągnąć.
 • Kontynuujemy stopniowe zwiększanie zakresu samooceny dostawców.

Przeczytaj więcej

Informacje dot. GRI

Dokumentowanie wskaźników GRI

Niniejszy raport jest zgodny ze standardami Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (Global Reporting Initiative – GRI) i łączy kluczowe aspekty GRI z czterema filarami strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Model.

GRI  308-1
Environmental Assessment
GRI  414-1
Social Assessment