Krótko mówiąc, przenosimy odpowiedzialność

na każdą osobę.

Grupa Model nie posiada pracowników, ona ma partnerów. Jesteśmy miejscem dla silnych osobowości, które kształtują związki, współpracując ze sobą w celu tworzenia naszej wizji i jej urzeczywistniania. Ten jednoczący cel jest inspiracją dla wszystkich naszych działań i naszym najcenniejszym atutem. Zmienia to naszych pracowników w partnerów, sprawiając, że każdy bierze osobistą odpowiedzialność za własne działania.

W skrócie

940 175 €
kwota zainwestowana w szkolenia i rozwój zawodowy w 2020 roku.
65
liczba praktykantów, którzy zostali przeszkoleni w 2020 roku, i którym towarzyszyliśmy w czasie wchodzenia w świat pracy.
693
o tyle więcej osób, które zatrudniamy w pełnym wymiarze godzin, zostało poddanych audytowi zewnętrznemu od 2017 r. za pośrednictwem systemu bezpieczeństwa i higieny pracy

Nasza ambicja

Chronimy, stawiamy wyzwania i zapewniamy wsparcie

Bezpieczeństwo zawodowe to podstawa sukcesu firm nastawionych na ludzi. Dlatego robimy wszystko co w naszej mocy, aby uniknąć wypadków i chorób zawodowych.

Oferujemy ukierunkowane wsparcie dla utalentowanych pracowników oraz dalsze możliwości rozwoju, coaching i szkolenia, jednocześnie wspierając oraz zachęcając do podejmowania osobistej odpowiedzialności.

Nasi pracownicy znają znaczenie i wartość swojego wkładu w możliwość realizacji naszych celów. Zaufanie jest dla nas formą kapitału, a najlepszym sposobem na jego wzrost jest zapewnienie uczciwości.

Przeczytaj więcej

‘Do 2030 roku wszyscy pracownicy, którzy będą chcieli otrzymać wsparcie, otrzymają je.’

Nasze działania

1 / 3

Bezpieczeństwo nic nie znaczy…

...jeśli nikomu nie ufamy. Dlatego też prowadzimy regularne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy i na bieżąco analizujemy procesy biznesowe oraz błędy systemowe.

We wszystkich naszych fabrykach stosujemy System Model Lean. Polega on na zintegrowaniu wszystkich naszych pracowników z wewnętrznie kontrolowanym systemem bezpieczeństwa pracy i zarządzania, w ramach którego rejestrowane oraz analizowane są wszystkie wypadki i zdarzenia potencjalnie wypadkowe. Ponadto nasi pracownicy natychmiast zgłaszają zauważone problemy w zakresie bezpieczeństwa.

Regularnie przeprowadzamy ’GEMBA walk’ , w czasie którego identyfikujemy zagrożenia w miejscu pracy. GEMBA to japońskie słowo, które oznacza ‘rzeczywiste miejsce’ lub ‘miejsce, w którym tworzy się wartość’.

Pracujemy nad uzyskaniem przez wszystkie nasze zakłady certyfikatu zgodności z normą ISO 45001. Ważną rolę odgrywa w tym bezpieczeństwo pracy i prawidłowe działanie maszyn.

Przeczytaj więcej

Przyszłość to młodzi ludzie

W 2018 roku przeszkoliliśmy 84 praktykantów, którym towarzyszyliśmy w czasie wchodzenia w świat pracy. Atrakcyjne środowisko pracy, najwyższa jakość szkoleń i atrakcyjne staże w Grupie Model stanowią podstawę wyszukiwania przyszłych talentów.

1 / 2

Rozwój kariery według potrzeb

Dzięki szkoleniom i zapewnieniu możliwości rozwoju zawodowego naszych pracowników stworzyliśmy doskonałe zasoby. Prowadzimy regularne praktyczne sesje szkoleniowe, które mają na celu doprowadzenie do perfekcji umiejętności posiadanych przez naszych specjalistów i kierowników.

Powierzamy projekty naszym młodym, utalentowanym pracownikom, aby mogli wykazać się w wyznaczonych ramach. Młodzi pracownicy w każdej spółce wchodzącej w skład Grupy Model mogą z kolei czerpać z wiedzy wielu pokoleń pracowników, a niektórzy z nich pracują w naszej firmie już co najmniej od 20 lat.

A jeśli sami nie posiadamy niezbędnej wiedzy specjalistycznej, to pomagamy naszym pracownikom w wykorzystaniu zewnętrznych szkoleń i możliwości rozwoju zawodowego dzięki środkom z naszego funduszu finansowanego przez pracodawcę. W 2018 roku zaoferowaliśmy pomoc w wysokości prawie 1 miliona euro.

 

Przeczytaj więcej

Czas czy pieniądze

Od 2018 roku testujemy w różnych zakładach nasz nowy program skierowany do pracowników o nazwie ModelFlex. W zależności od osobistych preferencji i sytuacji życiowej, każdy pracownik może swobodnie decydować, czy chce skorzystać w danym roku z dodatkowych dni wolnych od pracy, czy też zwiększyć swoje wynagrodzenie brutto.

Nasze cele

Co chcemy osiągnąć

Do 2030 roku chcemy zmniejszyć liczbę wypadków w miejscu pracy w całej grupie.

  • Aby to osiągnąć, w każdym zakładzie Grupy Model wdrożyliśmy system bezpieczeństwa pracy zgodny z ISO 45001.
  • Elementem tego systemu jest także nasza nowa koncepcja postępowania z substancjami niebezpiecznymi.

Informacje dot. GRI

Dokumentowanie wskaźników GRI

Niniejszy raport jest zgodny ze standardami Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (Global Reporting Initiative – GRI) i łączy kluczowe aspekty GRI z czterema filarami strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Model.

GRI  403-1 – 403-8
Occupational Health and Safety
GRI  404-2
Training and Education