Nie chcemy Was zwodzić.

Chcemy wyznaczać cele, które rzeczywiście jesteśmy w stanie osiągnąć.

Nasze działania opierają się na ustalonych wartościach i jasnych zasadach. Jesteśmy przekonani, że prawa ochrony środowiska i prawa gospodarcze idą ze sobą w parze: to dwie strony tego samego medalu. To przekonanie wpływa na naszą wizję i jest źródłem celów, które chcemy osiągać. Pilnujemy także, aby w procesie realizacji tych celów nic nie zostało utracone. Marnotrawstwo to coś, czego nie chcemy, zwłaszcza w obliczu biurokratycznej presji, która wynika z coraz większych wymagań w zakresie przestrzegania przepisów. Działamy ostrożnie, dokładnie, zgodnie z prawdą i uważnie, tworząc wartość. Przyjmujemy na siebie odpowiedzialność wobec naszych klientów, partnerów, pracowników oraz środowiska, tworząc wartość.

List od Prezesa

Podążanie głównym nurtem czy zrównoważony rozwój?

To jest premiera - czytacie Państwo pierwszy Raport o zrównoważonym rozwoju Grupy Model. Każdy, kto się z tego powodu denerwuje, szkodzi swojemu systemowi odpornościowemu i żyje w sposób mniej zrównoważony niż ci, którzy są z tego zadowoleni. Radość to coś co trwa, dając nam dużo więcej niż wiele walut. Piszę to w kraju, w którym bank centralny stale tworzy nowe pieniądze z niczego. Praca nie została jeszcze wykonana w zamian za te pieniądze, a oszczędzający są wywłaszczani poprzez manipulowanie korzyściami finansowymi – w tym przypadku ujemnymi stopami procentowymi. Waluta nie może trwać, będąc rozdartą w obszarze napięć między państwowym monopolem pieniężnym a światowymi rynkami walutowymi, których obywatele zastanawiają się, dlaczego muszą pracować dla pieniędzy, skoro można je uzyskać jednym naciśnięciem przycisku. Kraj ten jest otoczony przez kraje, będące częścią eksperymentu walutowego, który jest umotywowany politycznie i nierealistyczny. Po zaledwie kilku latach zadłużony kraj staje się mistrzem świata w eksporcie, ponieważ jakaś waluta jest słabsza od jego własnej. A inne kraje z Południa muszą być "ratowane" za pomocą masowych transferów, ponieważ ich waluta jest silniejsza niż powinna być. Jednocześnie pieniądze są zbyt tanie i kuszą ludzi do zadłużania się. Europejski Bank Centralny grozi wprowadzeniem dodatkowych ‘środków ratunkowych bez względu na koszt’. Obecnie prawie wszystkie banki centralne osłaniają swoje dobra czymś w rodzaju gospodarki planowej. To obniża próg pozbawiający obywateli swobody handlu w przypadku wybuchu pandemii. Z kolei nadmierne zadłużenie sektora publicznego rozszerza się na sektor prywatny. Istnieje obawa, że zamęt pomiędzy pieniędzmi a kapitałem będzie się utrzymywał do czasu całkowitego przejedzenia kapitału przez społeczeństwo pobierające zasiłki po całkowitym usunięciu barier finansowych. W kontekście takich zniszczonych, tj. pasożytniczych i nie uczących się społeczeństw, tęsknota za zrównoważonym rozwojem musi wzrastać - i to jest powodem do nadziei !

 

Pracuję w firmie, która istnieje od 138 lat, a to daje mi większe poczucie zaangażowania w sprawę zrównoważonego rozwoju niż (zbyt głośne) wezwania do sporządzenia sprawozdania. Krótko mówiąc, przyznaję, że wątpię w trwałość nacisków na sporządzanie raportów o zrównoważonym rozwoju. Czy nie jest to właśnie ta sprawa, którą powinniśmy odłożyć, aby zamiast niej móc skupić się na działaniach? Rzeczywiście, prawda na pewnym etapie wyjdzie na jaw.

Zakłada to jednak istnienie fundamentalnego poczucia zaufania, które w obecnym klimacie zostało zastąpione strachem. Po prostu, otwarte opowiadanie się za milczeniem uważane jest za coś podejrzanego. Dziwne czasy, w jakich się znajdujemy, stawiają powiedzenie ‘mowa jest srebrem, a milczenie złotem’ na głowie. Czy wraz z rosnącą presją na wymyślanie wszelkiego rodzaju sprawozdań ludzie naprawdę próbują powiedzieć, że srebro warte jest więcej niż złoto? Cieszę się, że sygnały cenowe płynące z globalnej gry podaży i popytu podtrzymują to wiecznie młode powiedzenie, a nie ducha czasu!

To głośne domaganie się mówienia mogło również wynikać z tego, że nasze usta cały czas są wstrząśnięte faktem liczebnego zdominowania przez dwoje uszu. Są bardziej niż szczęśliwe dając się zwabić poczuciu równości, czego konsekwencją jest cierpienie obu stron. Nasze usta muszą mówić więcej niż wynika to z ich predyspozycji, więc wydają dźwięki, które są puste, pozbawione refleksji, zacinające się albo obudowane kłamstwami. Nasze uszy muszą wtedy słuchać więcej niż mogą znieść i zaczynają się wyłączać. Uderzająca liczba osób z utęsknieniem czeka na weekend, na możliwość pracy w domu i na wakacje, aby móc się ‘wyłączyć’.

Pora na ostatnie wyznanie - mogę tu pisać to, o czym naprawdę myślę. Ustąpiłem pod presją stworzenia Raportu o zrównoważonym rozwoju głównie dlatego, że mogę się w nim streszczać. Nigdy nie przestajemy przekształcać starych, zużytych i odrzuconych rzeczy w nowe, atrakcyjne i ważne, czego przykładem jest proces tworzenia trwałej wartości. Pomaga nam to docenić naszych klientów, pracowników i innych ludzi; co więcej – życie, świat i całe stworzenie. Uważamy, że gospodarka i ekologia należą do tej samej rodziny.

 

Weinfelden, kwiecień 2020
Daniel Model

Przeczytaj więcej

Daniel Model

CEO & Chairman

‘Jesteśmy w stanie codziennie wprowadzać ulepszenia dzięki wiedzy i zaangażowaniu wszystkich naszych pracowników.’

Grupa Model

Zrównoważony rozwój od pokoleń

Projektujemy, produkujemy i dostarczamy wysokiej jakości rozwiązania w zakresie ekspozytorów oraz opakowań z tektury litej i falistej.

Jako firma rodzinna od kilku pokoleń mamy do czynienia z wyzwaniami teraźniejszości i przyszłości. Ponieważ chcemy, aby nasze trwałe fundamenty pozostały takie same, konieczne są ciągłe zmiany, ulepszenia i dostosowania w najbardziej efektywnych obszarach: w indywidualnej integralności, cyklu obiegu papieru, jakości produktów, wydajności zasobów, łańcuchu dostaw, bezpieczeństwie pracy i naszych pracowników.

1 / 4

Integralność

Wrodzony zrównoważony rozwój

Nie działamy w sposób zrównoważony po to, aby uzyskać certyfikaty, choć je posiadamy. Nie działamy w sposób zrównoważony po to, aby przestrzegać prawa, choć tak jest. Działamy w sposób zrównoważony, ponieważ jest to w naszej naturze. To samo dotyczy naszego głęboko zakorzenionego pragnienia ciągłego doskonalenia: realizujemy więcej niż to, co stanowi prawo lub co jest niezbędne w celu spełnienia wymagań. Piszemy własne prawa.

Nasz Kodeks postępowania tworzy wytyczne dotyczące odpowiedzialnych zachowań korporacyjnych w sprawach społecznych, środowiskowych i gospodarczych. Opiera się on na 10 zasadach inicjatywy UNGC (United Nations Global Compact). UNGC to globalny sojusz pomiędzy przedsiębiorstwami międzynarodowymi a ONZ, którego celem jest kształtowanie globalizacji na poziomie społecznym i ekologicznym.

Korzystamy z platformy internetowej SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) służącej do przekazywania aktualnych informacji na temat stanu naszych procesów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Nasi klienci również mogą uzyskać do niej dostęp. Zostaliśmy poddani audytowi etycznemu w ramach procedury SMETA (Sedex Members’ Ethical Trade Audit), która przygląda się takim kwestiom, jak zarządzanie środowiskiem, warunki, bezpieczeństwo i higiena pracy.

Przeczytaj więcej

Zamknięty obieg papieru

Nasz wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym

Nasze produkty powstają w zamkniętym cyklu obiegu papieru. Była to zasada stojąca u podstaw założenia naszej firmy w 1882 roku. Już wtedy ludzie zdawali sobie sprawę, że zbieranie i recykling zużytego papieru przynoszą korzyści zarówno finansowe, jak i środowiskowe. Od tamtego czasu nigdy nie przestaliśmy podejmować prób optymalizacji tego obiegu.

Obecnie 85% naszych opakowań produkowanych jest z materiałów pochodzących z recyklingu. Jeśli nasi klienci wymagają zastosowania włókna pierwotnego, to pochodzi ono ze Skandynawii, Rosji lub USA. We wszystkich naszych zakładach powstają produkty w 100% z włókna z certyfikatem FSC (Forest Stewardship Council).


Przeczytaj więcej

‘System Model Lean został opracowany w oparciu o pomysły i metody stosowane w zarządzaniu „odchudzonym” (tzw. lean management).’

Nasze działania

Współodpowiedzialność

Każde podejmowane przez nas działanie ma jakiś skutek. Jeżeli chcemy zrozumieć te skutki, to musimy zidentyfikować i zrozumieć złożone powiązania, a niektóre z nich wcale nie są oczywiste.

Możemy polegać na naszych klientach, którzy stanowią inspirację w tym zakresie. Oni nas dzień po dniu motywują i stawiają wyzwania dzięki swoim wysokim oczekiwaniom wobec naszych produktów i usług.

Nasi pracownicy także zwiększają naszą zdolność do wprowadzania innowacji. Mogą oni swobodnie i samodzielnie wypróbowywać swoje umiejętności w praktyce. Ta swoboda pozwala im uwolnić swój potencjał, dzięki czemu mogą odkrywać możliwości oraz podejmować inicjatywy i śmiałe decyzje.

Przeczytaj więcej

Skracamy procesy

stajemy się zrównoważonym partnerem. Stosowany System Model Lean pomaga nam tworzyć bardziej odchudzone, elastyczne i stabilne procesy.

Nasze procesy są szybkie i efektywne, a przy tym nieustannie optymalizowane. Dążymy do osiągnięcia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jakości, niezawodności dostaw oraz wartości dodanej dla naszych klientów.

Wprowadzając kolejne zmiany staramy się osiągnąć wzrost przyjazny dla zasobów naturalnych, jednocześnie minimalizując wszelkie niepożądane skutki dla środowiska, społeczeństwa i naszych współpracowników.

Przeczytaj więcej

Koncepcja sprawozdawczości

Niniejszy Raport o zrównoważonym rozwoju obejmuje lata 2017 i 2018. Jest to nasze pierwsze szczegółowe sprawozdanie dotyczące zagadnienia zrównoważonego rozwoju.

Niniejszy Raport o zrównoważonym rozwoju obejmuje wszystkie działania i kluczowe wskaźniki każdej ze spółek należących do Grupy Model. Nasza sprawozdawczość koncentruje się na krokach podejmowanych przez szwajcarską organizację Model AG, ponieważ zakłady papiernicze Grupy Model zlokalizowane są w Szwajcarii, a to właśnie one mają największy wpływ na środowisko, jeśli chodzi o naszą działalność.

Niniejszy raport został opracowany zgodnie ze standardami Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (GRI), wersja ‘Core’. Sam Raport o zrównoważonym rozwoju nie był badany przez zewnętrznego eksperta.

Przeczytaj więcej

Informacje dot. GRI

Dokumentowanie wskaźników GRI

Niniejszy raport jest zgodny ze standardami Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (Global Reporting Initiative – GRI) i łączy kluczowe aspekty GRI z czterema filarami strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Model.

GRI  102-14
Strategy
GRI  102-16
Ethics and integrity
GRI  102-18
Governance
GRI  102-40, 102-42 – 44
Stakeholder engagement
GRI  102-45 – 56
Reporting practice